Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 11 2015

szczurex
To jest jakaś kpina, że widzę jedno Twoje zdjęcie i wszystko mnie boli
Reposted fromxalchemic xalchemic vialotrees lotrees

March 22 2015

szczurex
Chciałabym poznać prawdę. Co czujesz? Czy mamy szansę?
Sponsored post
soup-sponsored

March 09 2015

szczurex
9670 78a5
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viapannaniczyja pannaniczyja
szczurex
1619 fc9d 500
szczurex
9736 5310
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viapannaniczyja pannaniczyja
szczurex
0638 66f6 500
Reposted from0agus0 0agus0 viapannaniczyja pannaniczyja
szczurex
7706 64e4 500
Reposted fromrol rol viapannaniczyja pannaniczyja
szczurex
7495 1b38
Reposted fromnlght nlght viapannaniczyja pannaniczyja
szczurex
8346 654b
Reposted fromlaters laters viapannaniczyja pannaniczyja
szczurex
8438 2c6b

February 22 2015

szczurex

February 03 2015

Najważniejszą dziedziną, w której człowiek może coś dać człowiekowi, nie jest sfera rzeczy materialnych, lecz ściśle ludzkich. Co daje jeden człowiek drugiemu? Daje siebie, to, co jest w nim najcenniejsze, daje swoje życie. Nie musi to oczywiście oznaczać, że poświęca swoje życie dla drugiego człowieka, lecz że daje mu to, co jest w nim żywe; daje swoją radość, swoje zainteresowanie, zrozumienie, swoją wiedzę, humor i swój smutek. W ten sposób, dając swoje życie, wzbogaca drugiego człowieka, wzmaga poczucie jego istnienia, wzmagając zarazem poczucie własnego istnienia. Nie daje po to, aby otrzymać; dawanie samo w sobie jest doskonałą radością.
— Erich Fromm, “O sztuce miłości”
szczurex
Jessica Day, New Girl, crying Inconsolably gif #feels
szczurex
Każda miewa w życiu momenty, kiedy musi się zastanowić, kim jest i czego chce.
— Julia Roberts
szczurex
0256 1577
Reposted frommodiglovinne modiglovinne

February 03 2014

szczurex
Należy tak zorganizować życie, aby każda chwila była ważna
— Iwan S. Turgieniew
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

January 30 2014

szczurex
3201 2f22
Reposted fromacetylocoa acetylocoa

January 27 2014

szczurex
    Kiedyś staliśmy po tej samej stronie. Teraz jesteś na drugiej. Wiesz co jest najgorsze? Że obojgu nam to pasuje.
szczurex
chcesz romantyka? dla ciebie będę chuj wie kim.
jutro wieczorem, jeśli znów mi się nie urwie film.

          
— Małpa
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave
szczurex
to się nie może tak skończyć. to się tak nie skończy. mimo wszystko. w żyłach płynie jakiś mały spokój - świadomość, że najważniejsze przed nami.

nie poddam się.
jeszcze nie teraz.
— jeszcze nie.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...