Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2017

Proszę uważaj na mnie. Czasami robi mi się smutno i nie wiem dlaczego. Przepraszam.
— (via deprywacja)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaczajnikq czajnikq
szczurex
8466 1fd4 500
Reposted frompiehus piehus viaczajnikq czajnikq
Sponsored post
soup-sponsored
8600 d76b 500

June 27 2015

szczurex
1473 6ec5 500

June 24 2015

szczurex
3802 d585 500
Reposted fromnathloves nathloves viaabsurdalna absurdalna
szczurex
8751 de6a
szczurex
3368 7b38 500
9580 15b0 500
Reposted fromfakinszit fakinszit viaiamnotarobot iamnotarobot
szczurex
7484 6fcc
Reposted fromproof proof viaunusual unusual
szczurex
Szybko nauczyłam się, że można się śmiać, nie odczuwając ani trochę radości. To tak jak z płaczem - można przecież płakać, nie roniąc łzy.
— Lena Katarina Swanberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaunusual unusual

June 19 2015

szczurex
0617 6352
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viaabsurdalna absurdalna
szczurex
4316 8638
Reposted fromprecelka precelka viaabsurdalna absurdalna
0514 85a5
Reposted fromfuckblack fuckblack viaabsurdalna absurdalna
szczurex
0891 ec28 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaabsurdalna absurdalna

June 14 2015

szczurex
Każde dnia boję się że was stracę na zawsze. Że już zostane sama

June 12 2015

szczurex
Nie che już tym żyć. To za długo trwa.
szczurex
Zapomnisz o nim i nie będziesz wspominać Go już co noc. Nie będziesz czekać aż wyświetlacz telefonu się podświetli i zobaczysz kopertę z jego imieniem. Słysząc kiedyś “waszą” piosenkę w radiu nie przełączysz jej, właściwie, to nic wtedy nie zrobisz bo nawet nie zwrócisz uwagi. Będziesz zdolna do tego, by usunąć wszystkie wiadomości i jego numer, który z biegiem czasu i tak ulotni Ci się z głowy. Leżąc wieczorem w łóżku nawet przez chwilę nie pomyślisz o nim, brzmi nierealnie prawda? Ale tak właśnie będzie, jeśli teraz dasz sobie spokój. Musisz zrozumieć, że tacy ludzie jak on nigdy się nie zmienią i to nie chłopak w którym kiedyś się zakochałaś, On zniknął i nie wróci. Możesz cierpieć dalej ale pamiętaj, że jeśli skończysz to jak najszybciej to będziesz coraz bliżej szczęścia, które czeka Cię po uwolnieniu się od jego osoby

April 11 2015

szczurex
4005 fd41
Reposted fromimyours imyours vialotrees lotrees
szczurex
1982 34a8
Reposted fromxalchemic xalchemic vialotrees lotrees
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...